Земеделска кооперация за производство и услуги

За нас

ЗКПУ ЗЛАТЕН КЛАС – НЕДАН

с. Недан, обл. В.Търново, общ. Павликени, ул. Пета 1

Председател: Георги Дамянов Серафимов

Управителен съвет:

  • Георги Дамянов Серафимов
  • Бончо Александров Кирилов
  • Недялко Иванов Иванов
  • Евгени Стефанов Иванов
  • Ваня Йорданова Христова

Контролен Съвет:

  • Иван Тодоров Петков
  • Боян Кирилов Боянов
  • Петър Георгиев Петров