Земеделска кооперация за производство и услуги

Растениевъдство

Основната дейност на кооперацията е отглеждане на селскостопански култури:

Рапица

Ечемик

Пшеница

Царевица

Слънчоглед