Земеделска кооперация за производство и услуги

Поверителност

 

Защита на личните данни на ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗЛАТЕН КЛАС с. Недан съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).